LOXLEY มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน-ลูกจ้าง ประจำปี 2567

14 May 2024

ชมรมพนักงานกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 จาก “กองทุน พลเอกนิพนธ์-คุณสุพัฒน์-พ.อ.ประเสริฐ” ตามเจตนารมณ์การส่งต่อความดีไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงานและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานผู้มีรายได้น้อย โดยมีชมรมพนักงานฯ เป็นผู้ประสานงานมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปีปัจจุบัน ผ่าน “กองทุน พลเอกนิพนธ์-คุณสุพัฒน์-พ.อ.ประเสริฐ” จำนวนมากกว่า 140 ทุน รวมเป็นมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ชมรมพนักงานฯ ได้ทำการคัดเลือกเด็กที่เรียนดีตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนรวม 20 ทุน ซึ่งแบ่งประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนทุน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

สำหรับปีนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.ประเสริฐ ชูแสง คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล และพลเอก อภิชาติ นพเมือง ผู้สนับสนุนกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา โดยน้องๆ ที่รับมอบทุนจะไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ มีเพียงแค่สัญญาทางใจ ผ่านคำปฏิญาณที่ว่า “ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. .......... ขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของข้าพเจ้าโดยแท้จริง และเมื่อข้าพเจ้ามีเงิน 1 แสนบาทแรก ข้าพเจ้านําไปช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็ก 3 คน คนละ 3,000 บาท ครับ/ค่ะ

ทั้งนี้แนวคิดส่งต่อความดีไปอย่างไม่สิ้นสุดนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานล็อกซเล่ย์ ซึ่งยินดีและเต็มใจที่จะสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ และกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ไม่สิ้นสุดออกไปสู่ครอบครัวพนักงานและสังคมรอบข้างต่อไป.