กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดป่าโรงถ่าน จังหวัดตราด

08 November 2023

กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราดโดยรวบรวมปัจจัยเงินทำบุญ เพื่อสมทบปัจจัยสร้างองค์พระขาวกลางทะเลใหญ่ที่สุดในโลก พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ โดยมี คุณสุรช ล่ำซำ และ คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

โดยกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน

สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ได้ยอดเงินทำบุญจากกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ และผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเงิน 8,400,000 บาท.