ล็อกซเล่ย์ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ 2567

10 April 2024

ชมรมพนักงานกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ จัดงาน "สงกรานต์ ล็อกซเล่ย์ ประจำปี 2567" เชิญผู้บริหาร และพนักงานกลุมบริษัทล็อกซเล่ย์ ร่วมสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้บริหารระดับสูงนำโดย คุณธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ คุณสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.ล็อกซเล่ย์ อาทิ คุณสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดร.สมภพ เจริญกุล คุณวสันต์ จาติกวณิช พล.อ.อภิชาติ นพเมือง กัปตันอลงกต พูลสุข คุณกาญจน์ ทองใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย.