LET จัดอบรม e-Service การบริหารจัดการสัตว์ป่าตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ

12 December 2023

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Service เพื่อการบริการประชาชนและการบริหารจัดการสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ โดยมี นายพรชัย อภิญญาณพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บจ.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี (LET) ในฐานะผู้พัฒนาระบบ e-Service ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Ballroom โรงแรมมารวย การ์เด้น เมื่อเร็วๆ นี้