“แอตลาส เอ็นเนอยี” จับมือ “โอพีพีวาย” เสิร์ฟความสุข สอนการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย

18 December 2023

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในเครือพีทีจี นำโดย นายธนทร นิทัศนานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ OPPY CLUB ในเครือล็อกซเล่ย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยภายใต้กิจกรรม “เสิร์ฟความสุข ส่งความรู้ สู่ชุมชน” ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคลองเตย พร้อมบุคลากรของโรงเรียนที่มีการใช้งานก๊าซหุงต้มอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซหุงต้มและการใช้งานถังก๊าซอย่างถูกวิธี โดยมี นางนันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองเตยให้การต้อนรับ

นายธนทร นิทัศนานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.แอตลาส เอ็นเนอยี กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการก๊าซ LPG แก่กลุ่มผู้ใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG และผู้ใช้ก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรม โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้ที่ทางบริษัทได้ร่วมกับ OPPY CLUB ในเครือล็อกซเล่ย์ นำทีมงานเซฟตี้มามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซหุงต้มพีที โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ นักเรียนหลายๆ คนรู้จักกับก๊าซหุงต้มและวิธีการใช้งานถังก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยภายในครัวเรือน.