ล็อกซเล่ย์ปั้นต้นแบบสังคมอายุยืน ดัน OPPY เป็นศูนย์กลางเรียนรู้แอปฯ สำหรับผู้สูงวัยในกรุงเทพฯ

30 January 2024

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบ 24 ปี ชมรม OPPY ชูเป็นต้นแบบสังคมอายุยืน ภายใต้โมเดลศูนย์กลางการเรียนรู้แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัยในกทม. ตอบโจทย์พันธกิจหลักสร้างความยั่งยืนในมิติด้านสังคม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้บริหารระดับสูงของล็อกซเล่ย์ นำโดยนายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการเปิดงานครบรอบ 24 ปีของการก่อตั้งชมรม OPPY by Loxley โดยมีนายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการบริษัท พร้อมด้วยครูและทีมงานชมรม OPPY ร่วมต้อนรับสมาชิกผู้สูงวัยกว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษ อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง กรรณิกา ธรรมเกษร มาแชร์ประสบการณ์ทำงานในวัยเกษียณ และนักร้องดัง "จุ้ย" ศุ บุญเลี้ยง ร่วมมอบความสุขผ่านเสียงเพลง

นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ล็อกซเล่ย์ดำเนินกิจการมานานกว่า 85 ปีแล้ว สิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาตลอดคือการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม หนึ่งในนั้นคือ การสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยผ่านชมรม OPPY ที่ดำเนินการมานานถึง 24 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเดินทางของคลับแห่งความสุขของผู้สูงวัยแห่งนี้ ได้ปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน OPPY ได้แปรสภาพเป็นองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ดำเนินกิจการเพื่อผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อผลักดันสู่สังคมอายุยืนต่อไป

“เราตั้งใจให้ OPPY เป็นต้นแบบสังคมอายุยืน โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัยในกทม. เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และสามารถดูแลตัวเองให้อยู่ในสังคมสูงอายุได้อย่างสะดวกสบาย”

นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ หรือ ครูเจี๊ยบ ในฐานะครูใหญ่และผู้ออกแบบหลักสูตรต่างๆของ OPPY เปิดเผยว่า ชมรม OPPY ก่อตั้งโดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์ มีฐานสมาชิกผู้สูงวัยมากกว่า 5,000 คน ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากล็อกซเล่ย์ ทำให้วันนี้ OPPY ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมสร้างสมดุลแห่งชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง จากเดิมในอดีตที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรมุ่งสร้างสมดุลให้กับชีวิตผู้สูงวัยยุคดิจิทัล โดยการจัดกิจกรรมสร้างสมดุลให้กับชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิเช่น การพัฒนาสมองซีกขวาและฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมวาดภาพสีน้ำ การชะลอความเสื่อมของสมองด้วยกิจกรรมไลน์แดนซ์กิจกรรมร้อง เล่น เต้นพาเพลิน ศิลปะพู่กันจีน การวาดการ์ตูน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสมดุลให้กับชีวิต และทำให้ผู้สูงวัยแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละวัน เปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ติดสังคมออนไลน์วันละ 8-10 ชั่วโมง ให้ลดเหลืออย่างมากสุด 2-4 ชั่วโมงต่อวัน

“ตอนนี้ OPPY มีฐานะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเต็มตัวแล้ว จึงเปิดรับพันธมิตรหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ก็สามารถติดต่อเข้ามาเป็นพันธมิตรกันได้ โดย OPPY มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย มีประสบการณ์ทำงานกว่า 24 ปี” ครูเจี๊ยบกล่าว.