LPS โชว์ผลงานเด่น โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kv ของกฟผ. ส่งมอบเสร็จก่อนกำหนด

22 February 2024

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ LPS ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพลังงาน การบริหารโครงการ งานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง ในกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับเหมาช่วงโครงการจัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลวัลท์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทุ่งสง-สถานีไฟฟ้าสงขลา 3 (สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง-กิโลเมตร 105) ทั้งนี้ LPS สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการได้ก่อนกำหนดเวลาตามสัญญา ถือเป็นผลงานโดดเด่นที่ช่วยแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kv ระยะทาง 105 กิโลเมตร มูลค่ารวมของโครงการ 1,680 ล้านบาท เจ้าของโครงการคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท Henan Electric Transmission Transformation Construction Co.,Ltd. ประเทศจีนเป็นผู้รับจ้าง และมีบริษัท LPS เป็นผู้รับเหมาช่วง ทั้งนี้ วันเริ่มโครงการตามสัญญาคือ 11 ตุลาคม 2564 และด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทเหอหนาน อิเล็กทริกฯ และบริษัท LPS ทำให้สามารถบริหารจัดการและก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด พร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

นับเป็นความภาคภูมิใจของ LPS ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นในระยะยาว