“แอตลาส เอ็นเนอยี” จับมือ “โอพีพีวาย” เสิร์ฟความสุข สอนการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย
Company News
18 December 2023
“แอตลาส เอ็นเนอยี” จับมือ “โอพีพีวาย” เสิร์ฟความสุข สอนการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย
LET จัดอบรม e-Service การบริหารจัดการสัตว์ป่าตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ
Company News
12 December 2023
LET จัดอบรม e-Service การบริหารจัดการสัตว์ป่าตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ
ล็อกซเล่ย์ รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ "ระดับดีเยี่ยม" วันคนพิการสากลปี 2566
Award News
07 December 2023
ล็อกซเล่ย์ รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ "ระดับดีเยี่ยม" วันคนพิการสากลปี 2566
ล็อกซเล่ย์ ออบิท ร่วมเปิดตัว Albus 2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ
Company News
08 November 2023
ล็อกซเล่ย์ ออบิท ร่วมเปิดตัว Albus 2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ
เปิดบ้าน OPPY คลับของผู้สูงวัย ต้นแบบ “สังคมอายุยืน”
Company News
31 October 2023
เปิดบ้าน OPPY คลับของผู้สูงวัย ต้นแบบ “สังคมอายุยืน”
Loxley moves forward in tap water production business. Aiming to expand the base to cover the northern region
Company News
25 October 2023
Loxley moves forward in tap water production business. Aiming to expand the base to cover the northern region
LOXLEY รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
Award News
24 October 2023
LOXLEY รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
WaQ Yakiniku at  Asiatique
Company News
18 September 2023
WaQ Yakiniku at Asiatique
LET Joins Forces with N-TECH.LAB to Strengthen AI Technology Security
Company News
25 July 2023
LET Joins Forces with N-TECH.LAB to Strengthen AI Technology Security
Loxley Trading eyes product acquisitions
Company News
12 July 2023
Loxley Trading eyes product acquisitions
ASM รับมอบประกาศเกียรติคุณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Award News
05 July 2023
ASM รับมอบประกาศเกียรติคุณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
"MUMZAB" X "Jones’ Salad" Unveil 3 Wow Dishes!! for Mellow Gastronomic Experience
Company News
14 June 2023
"MUMZAB" X "Jones’ Salad" Unveil 3 Wow Dishes!! for Mellow Gastronomic Experience