ซีเอสอาร์ ล็อกซเล่ย์ จัด Move For Life พัฒนาทักษะผ่านกีฬาปาร์กัวร์ ให้น้องๆ โรงเรียนวัดคลองเตย

14 November 2023

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ล็อกซเล่ย์ (CSR Loxley) ร่วมกับ มูลนิธิฟีนิกส์ และ Movement PlayGround (MPG) จัดกิจกรรม "Move For Life" ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ นักเรียนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการฝึกวินัยผ่านการเล่นกีฬาปาร์กัวร์ (Parkour) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ด้วยความคล่องแคล่วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งประกอบด้วยการวิ่ง การปีนป่าย การกระโดด เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองเตย คุณรัตนา วัชรเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ น้องลูกแก้ว - จิราวัน ล่ำซำ ร่วมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนวัดคลองเตย