ครบรอบ 85 ปี ล็อกซเล่ย์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิดวงประทีป

15 January 2024

คุณจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณรัตนา วัชรเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ล็อกซเล่ย์ มอบเงิน 100,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 85 ปี ก้าวสู่ปีที่ 86 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่มูลนิธิดวงประทีป โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 85 ปี บมจ.ล็อกซเล่ย์ ณ อาคารล็อกซเล่ย์