อันดับเครดิต :

BBB

ประเภทเครดิต : ปี 2567

อันดับเครดิตองค์กร

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :

ทริส เรทติ้ง

แนวโน้ม อันดับเครดิต :

Stable

วันที่ ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2567 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง BBB Stable ดาวน์โหลด
02 พ.ค. 2566 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง BBB Stable ดาวน์โหลด