ผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในประเทศไทยมายาวนาน จำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค และเคมีภัณฑ์ กระจายสินค้าครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ