ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ล็อกซเล่ย์ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยธุรกิจร่วมทุนหลักของล็อกซเล่ย์ ได้แก่