ล็อกซเล่ย์เดินหน้ารุกธุรกิจผลิตน้ำประปา ตั้งเป้าขยายฐานครอบคลุมภาคเหนือ

25 ตุลาคม 2566

ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม บมจ.ล็อกซเล่ย์ ตั้งเป้าขยายขีดความสามารถจากผู้รับจ้างผลิตน้ำประปา สู่ผู้ให้บริการครบวงจร สร้างผลงานคว้าโครงการสร้างสถานีผลิตน้ำในภาคเหนือได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดชนะประมูลจัดจำหน่ายสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 3 จังหวัดใหญ่ภาคเหนือ

นายพิเศษ ดิศวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ 1 ใน 5 กลุ่มธุรกิจหลักของล็อกซเล่ย์ เป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการน้ำมานานกว่า 15 ปี มีระบบผลิตน้ำประปาที่ทันสมัย ที่ผ่านมาสามารถชนะประมูลงาน ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา งานรับจ้างเดินระบบ และบำรุงรักษา งานเช่าระบบผลิตน้ำประปา ฯลฯ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวนหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำป่าแดด จ.เชียงใหม่ สถานีผลิตน้ำป่าตัน จ.เชียงใหม่ และสถานีผลิตน้ำพืชอุดม จ.ปทุมธานี

งานล่าสุดที่ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วคือ โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำป่าแดด จ.เชียงใหม่ จากเดิม 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพิ่มเป็น 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนน้ำประปาให้กปภ. ส่งต่อให้กับภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 30% นับเป็นการสร้างเสถียรภาพในการผลิตน้ำประปา สามารถส่งจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

นายพิเศษ กล่าวอีกว่า ล็อกซเล่ย์กำลังขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้น พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาแบบครบวงจร ตั้งแต่ งานออกแบบก่อสร้างระบบ งานบริหารจัดการระบบ งานเช่า/ลงทุนก่อสร้างระบบ ตลอดจนจัดจำหน่ายสารเคมีสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา โดยมีแผนจะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคเหนือ ก่อนจะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดหาสารเคมีโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ หรือ PAC ชนิดเหลว ซึ่งเป็นสารเร่งการตกตะกอนในน้ำประสิทธิภาพสูง ให้กับ กปภ. สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง

ปัจจุบันบริการของฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อมของล็อกซเล่ย์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.บริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา ด้วยเทคโนโลยีผลิตน้ำประปาสะอาด ระบบ Pulsator Clarifier ที่สามารถลดขนาดของถังตกตะกอนลงได้ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ ประหยัดค่าบำรุงรักษา มีกำลังการผลิตสูงสามารถเร่งการตกตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำประปาที่ได้มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด และ 2.จัดจำหน่ายสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ชนิดเหลว ช่วยเร่งการตกตะกอนในน้ำประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำให้บริสุทธิ์ได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีอื่น